Belléri & Partners
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BELLERI
Sterke kandidaten
Heldere profielanalyses en -evaluaties
Doordacht hr-advies
Gedreven en met klasse

Belléri & Partners gaat voor uw wow
MISSIE
U zal ons soms horen zeggen: “We kruipen graag in uw vezels”. Die ene zin drukt perfect uit hoe we graag met u samenwerken. Belléri & Partners wil Belgische en internationale kmo’s en top 500-bedrijven vanuit een adviserende en operationele rol helpen om hun human resourcesservices vorm te geven. Die rol kunnen we spelen wanneer we ons een deel van u voelen. We staan kritisch tegenover bedrijven die zichzelf uitsluitend als “opdrachtgever” positioneren. We bedenken graag samen vanuit een grondige analyse diverse oplossingen waaruit u de beste keuze voor uw bedrijf kunt maken. In onze visie moeten werkgever, werknemer en Belléri & Partners een meerwaarde voor elkaar betekenen. Daarom zal u een aanpak ervaren die een win-win-situatie betekent voor alle partijen:
- Voor uw bedrijf willen we een betrouwbare ambassadeur en adviseur zijn
- Voor de kandidaat een professional en coach in werving en selectie
- Met een positief imago voor Belléri & Partners als resultaat
Deze missie en visie zal u in elk contact met Belléri & Partners ervaren.

Historiek
Passie. Passie voor hr, ondernemerschap, kwaliteit.
Belléri & Partners startte in februari 2007. Van bij de start vindt u in ons team medewerkers met een stevige bedrijfservaring op operationeel en managementniveau. Ze waren actief in hr, general management, sales en marketing. Met die brede bedrijfservaring hebben ze een duidelijke kijk op uw actuele hr-uitdagingen. Met Belléri & Partners kunt u dan ook rekenen op een hr-businesspartner met “body”.
Met 2 kantoren focussen we op een maximale flexibiliteit en bereikbaarheid. Ons hoofdkantoor bevindt zich in Holsbeek, in de onmiddellijke omgeving van Leuven. Ons tweede kantoor is in Diegem. Zo kunnen we klanten en kandidaten in de beste omstandigheden ontvangen.

PARTNERSHIPS
In een netwerkeconomie bouwen slimme organisaties aan sterke netwerken. Zo’n netwerk laat Belléri & Partners toe u specifieke diensten aan te bieden die niet direct tot onze core business behoren maar onze eigen services nog sterker laten renderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opleiding, training en coaching. Stuk voor stuk zijn het zorgvuldig geselecteerde professionals die dezelfde gedrevenheid en waarden hanteren als wij.
Uw voordeel?

- Belléri & Partners blijft uw vertrouwde contactpersoon.
- We zijn uw ambassadeur bij onze partners.
- U mag van hen ook dezelfde kwaliteit verwachten als van ons.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WERVING, SELECTIE, REKRUTERING
“Goeiemorgen Kris. Je spreekt met Isabelle van Belléri & Partners. …”
U herkent de professionele en persoonlijke benadering van Belléri & Partners. We selecteren niet zomaar een kandidaat, we begeleiden u in uw keuze voor de juiste medewerker voor uw bedrijf. U speelt graag kort op de bal? Mooi. Ook wij geven de voorkeur aan korte trajecten waarbij u snel weet waar u staat, zonder afbreuk te doen aan kwaliteit. Het DNA van uw organisatie vormt ons vertrekpunt. Belléri & Partners is uw ambassadeur. We gaan op zoek naar de kandidaat die met zijn/haar identiteit, competenties en vaardigheden uw bedrijf helpt groeien. De STAR-interviewtechniek zorgt ervoor dat maskers afvallen en sterktes, zwaktes en ontwikkelingspunten zichtbaar worden. U ontvangt een rapport waarin we bevindingen illustreren met citaten en situatieschetsen uit het gesprek. Alsof u er zelf bij was. In combinatie met de persoonlijke debriefing door Isabelle, Erik of een andere professional kunt u in vertrouwen kiezen voor de juiste kandidaat.
En naar de kandidaat toe?
We zoeken niet zomaar kandidaten. We begeleiden de kandidaten in hun keuze voor u. We positioneren ons als professional en coach in werving en selectie. Een betrouwbare schakel tussen werkgever en werknemer.
“Goeiemorgen Kris, met Erik van Belléri & Partners. Morgen heb je een gesprek bij …”
We coachen de kandidaten die we aan u voorstellen. Zij kennen uw bedrijf, zij kennen hun persoonlijke sterktes en zwaktes. We bereiden ze met informatie en advies optimaal op hun gesprek met u voor. U kunt hierop inspelen met gerichte vragen en observatie. Elke kandidaat die langs Belléri & Partners passeert kan rekenen op een professionele behandeling. Van het eerste tot het laatste contact. Schriftelijk, telefonisch. Steeds correct en persoonlijk. Onafhankelijk van het resultaat moet een samenwerking met Belléri & Partners steeds een positieve indruk nalaten. Voor uw kandidaat. Voor u. COMPETENCE CENTER
Kandidaten zo doorzichtig als een glazen huis? Testing, assessment- en developmentcenters zorgen ervoor dat deelnemers snel terugvallen op hun natuurlijke persoonlijkheid, vaardigheden en competenties. De resultaten schetsen een reëel beeld van de sterke, zwakke en ontwikkelingspunten. Het rapport dat u krijgt, is als het ware een fotoboek. We schetsen het algemene profiel van de kandidaat en brengen via close-ups onderscheidende kenmerken in beeld. We bespreken onze bevindingen ook graag met de selectieverantwoordelijke en de lijnmanager. Zo beschikt u over alle informatie waarmee u een oordeelkundige beslissing over een kandidaat kunt nemen. Belléri & Partners werkt met de tools die u gebruikt of kiest doelgericht een vragenlijst van SHL, MBTI of Thomas International. HR-ADVIES
De regels voor het voetbalspel zijn voor iedereen dezelfde. Het zijn de mensen in en rond uw team die bepalen of u op provinciaal of topniveau speelt. Uw product of dienst zorgt ervoor dat u kunt meedraaien op de markt. Maar uzelf, uw managers en medewerkers bepalen of uw zaak uitgroeit tot een boeiende en bloeiende onderneming.
- Een motiverend verloningsbeleid?
- Een plan inzake opleiding, training of coaching met een “return on invest”?
- Maatregelen waardoor u high potentials sterker aan uw bedrijf bindt?
- Of algemeen een kader uitbouwen waarin uw managers en medewerkers optimaal functioneren?
Maak een afspraak. We luisteren, stellen de juiste vragen en geven open en eerlijk feedback over uw mogelijkheden om samen professionele hr-services in uw organisatie te introduceren. OUTSOURCING
Scoor … via outsourcing. Natuurlijk kunt u alles zelf uitzoeken. Maar kennis, competenties en vaardigheden voor een specifieke taak opbouwen, vraagt tijd. Tijd die misschien ten koste gaat van uw core business. Met outsourcing gaat de leercurve steil omhoog. Outsourcing betekent dat u tijdelijk een medewerker in huis haalt die onmiddellijk rendeert. U injecteert externe kennis in uw interne organisatie. Zijn of haar brede kennis zorgt ervoor dat u meer mogelijkheden analyseert, de juiste keuze maakt en correct implementeert.
U zoekt?
- Een hr-manager of ­medewerker
- Een management assistant op directie- of managementniveau
Neem contact op met Belléri & Partners. We beschikken over een team van professionals die een gerichte opdracht efficiënt en met kennis van zaken tot een goed einde kunnen brengen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------